zxc
Mục lục
1-Làm người phải có chí
2-Coi thường thất bại
3-Noi gương người hiếu học
4-Làm bạn với quyển sách
5-Không ỷ lại vào người
6-Mấy điểm tựa cần thiết
7-Kết
Phần phụ lục
A-Người chí hí
B-Nghị lực
C-Châm ngôn để luyện chí
D-Nếu…
Tải xuống  pass: thuvienso.info
Advertisements