Tác giả: Hoàng Thị Liên

Nguồn phát hành: ĐH Y – ĐH Huế

Sơ lược:

Trong đời sống hàng ngày chữ “tâm  lý” dùng ở đây mới có  thể mới được hiểu  theo nghĩa hẹp, để chỉ thái độ, cách cư sử của con nguời. Để hiểu chính xác và khoa học tâm lý là gì,  từng hiện  tượng  tâm  lý nẩy sinh và phát  triển ra sao, vận hành  theo quy  luật nào…,  loài người đã phải trải qua một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm; đã phải chứng kiến biét bao cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các khuynh hướng khác nhau.

Tóm  lại  tâm  lý con người  là sự phản ánh chủ quan  thế giới khách quan, có cơ sở  tự nhiên  là hoạt động  thần kinh và hoạt động nội  tiết, được nẩy sinh bằng hoạt động sống của từng người và gắn bó với các quan hệ xã hội lịch sử

Dowload

Advertisements