Giáo trình CD Flash:

Part 1: SSDG_ (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/?uttgvvtnomg

Part 2: SSDG_ (95.78 MB)
http://www.mediafire.com/?izi0yrkytog

Part 3: SSDG(95.78 MB)
http://www.mediafire.com/?imeiyg2dmom

Part 4: SSDG(95.78 MB)
http://www.mediafire.com/?ylmjzzr0zxz

Part 5: SSDG(60.49 MB)
http://www.mediafire.com/?c5jykonzmzi

Giáo trình CD bí mật xử lý ảnh

Part 1: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_Anh.part1.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?m3wdyt3yzoc

Part 2: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_Anh.part2.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?4zdznzn2zw4

Part 3: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_Anh.part3.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?uddfnlnivmj

Part 4: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_Anh.part4.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?mgmnumytyjk

Part 5: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_Anh.part5.rar (5.84 MB)

http://www.mediafire.com/?2jt0eykc1zn

Giáo trình Microsoft Project – SSDG

Part 1: GT.Project_www.thuvienit.org.part1.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?nnmn2uezmi4

Part 2: GT.Project_www.thuvienit.org.part2.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?zkkjlemyeto

Part 3: GT.Project_www.thuvienit.org.part3.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?zyjziqznumc

Part 4:

http://www.mediafire.com/?dtwmzmomzoz

CD-ROM Giáo Trình Illustrator CS2
Part 1: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_CS2.part1.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?ndmmyqhmtm1

Part 2: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_CS2.part2.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?meymonqnfzt

Part 3: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_CS2.part3.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?didzzomdemd

Part 4: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_CS2.part4.rar (95.78 MB)

http://www.mediafire.com/?y2yzhyivwh2

Part 5: http://www.thuvienit.org_Giao_trinh_…_CS2.part5.rar (82.31 MB)

http://www.mediafire.com/?4zezjwmrjuw
CD-ROM Giáo trình Access 2003 toàn tập ( 565 MB )

http://www.mediafire.com/?v5e2thsyd4v
http://www.mediafire.com/?rdamnuxcnbk
http://www.mediafire.com/?nhx5c6h65gr
http://www.mediafire.com/?wpmwcjxmss0

Giáo Trình Video Studio (350MB)

Part 1: http://www.mediafire.com/?xdzzxaben4p
Part 2: http://www.mediafire.com/?jkvgzruurem
Part 3: http://www.mediafire.com/?2wyqwqylddb
Part 4: http://www.mediafire.com/?oxo1igqopjk

Giáo Trình Thiết Kế Web Bằng Dreamweaver MX 2004 (335 MB)

Part 1: http://www.mediafire.com/?2mzevv6qzyd
Part 2: http://www.mediafire.com/?mhfcqj6pslv
Part 3: http://www.mediafire.com/?v5mmkzo7diq
Part 4: http://www.mediafire.com/?hy3jwztubfx

Giáo Trình học ASP.Net (616 MB)

Part 1: http://www.mediafire.com/?tn0nyyt21hv
Part 2: http://www.mediafire.com/?neykwfkjthg
Part 3: http://www.mediafire.com/?efhzyjz2lww
Part 4: http://www.mediafire.com/?tngg4vq3cwz
Part 5: http://www.mediafire.com/?5amjziwtlkj
Part 6: http://www.mediafire.com/?5dmjmm1jmzn

CD-ROM Giáo trình Excel 2003 toàn tập ( 437 MB )

http://www.mediafire.com/?vk3ffyvqltv
http://www.mediafire.com/?3wlcxjzuflq
http://www.mediafire.com/?kmyrr1oeffk

CD-ROM Giáo trình Java Sun toàn tập ( 625 MB )

Pass: softprovn.net

http://www.mediafire.com/?wtsejxmdidm
http://www.mediafire.com/?jx4ojljjgkz
http://www.mediafire.com/?yxy9a3jtpnz
http://www.mediafire.com/?buj9w5gmywt
http://www.mediafire.com/?wzniv23miuw
http://www.mediafire.com/?4wzjyldtzjk
http://www.mediafire.com/?uotm3ve9bjy

CD-ROM Giáo trình C, C++ toàn tập ( 641 MB )

http://www.mediafire.com/?dknqujfbor6
http://www.mediafire.com/?ipygylh6dzz
http://www.mediafire.com/?4ptoynykcqe
http://www.mediafire.com/?fy9izunnkqx
http://www.mediafire.com/?atlzxmcq2nk
http://www.mediafire.com/?srcoavte3mj

CD-ROM Giáo trình MS Word 2003 toàn tập ( 486 MB )

http://www.mediafire.com/?xredhtzkn8j
http://www.mediafire.com/?wlcfw4dkj83
http://www.mediafire.com/?3mm0moqefi0

CD-ROM Giáo trình Pascal toàn tập ( 308 MB )

http://www.mediafire.com/?zsoym95mdux
http://www.mediafire.com/?xaznmeyomax
http://www.mediafire.com/?eyjbxbiiinq

CD-ROM Giáo trình khôi phục và bảo mật dữ liệu (542 MB )

http://www.mediafire.com/?tydzrt0loec
http://www.mediafire.com/?0lnncyo4max
http://www.mediafire.com/?2acnd5uadmb
http://www.mediafire.com/?xkqx28tdysn
http://www.mediafire.com/?6il5wxpg4kn

CD-ROM Giáo trình Luyện Thi TOEFL ( 385 MB )

http://www.mediafire.com/?gjodlyezlys
http://www.mediafire.com/?7o2nyhyxjyg
http://www.mediafire.com/?ljpkncqtyuf
http://www.mediafire.com/?xdy7wgiitui

CD-ROM Giáo PowerPoint 2003 Toàn Tập ( 200 MB )

http://www.mediafire.com/?ylmfvm0gszi
http://www.mediafire.com/?m0lmxyqhkaw
http://www.mediafire.com/?6akjv8xm7rz

CD-ROM Giáo Trình Quản Trị Mạng ( 200 MB )

http://www.mediafire.com/?pdp3mceocn8
http://www.mediafire.com/?6jswlozgllr
http://www.mediafire.com/?9xnmcofhiu9

Giáo Trình Word

http://www.mediafire.com/?xredhtzkn8j
http://www.mediafire.com/?wlcfw4dkj83
http://www.mediafire.com/?3mm0moqefi0

Giáo trình Excel

http://www.mediafire.com/?vk3ffyvqltv
http://www.mediafire.com/?3wlcxjzuflq
http://www.mediafire.com/?kmyrr1oeffk

Advertisements