null

PHIÊN BẢN 2.0 . 30 QUYỂN.

Sưu tầm – Biên dịch : Lê Đình Sáng

Đại học Y Khoa Hà Nội

BÁCH KHOA Y HỌC 2010 ĐƯỢC CHIA LÀM KHOẢNG 30 QUYỂN THÀNH VIÊN :

1.    BỆNH HỌC DA LIỄU

2.    BỆNH HỌC MẮT

3.    BỆNH HỌC NHI KHOA

4.    BỆNH HỌC TIÊU HÓA

5.    BỆNH HỌC UNG THƯ

6.    BỆNH HỌC LAO-PHỔI

7.    BỆNH HỌC NỘI TIẾT-CHUYỂN HÓA

8.    BỆNH HỌC TIM MẠCH

9.    CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC 2.0

10.                       DANH BẠ Y TẾ VIỆT NAM ( CHƯA HOÀN CHỈNH)

11.                       DƯỢC LÝ HỌC LÂM SÀNG

12.                       GIẢI PHẪU BỆNH

13.                       HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

14.                       HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU

15.                       KỸ NĂNG ĐIỀU DƯỠNG

16.   NGOẠI KHOA THỰC HÀNH : BAO GỒM TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA, BỆNH HỌC NGOẠI KHOA, KỸ NĂNG PHẪU THUẬT, NGOẠI KHOA DÃ CHIẾN, BỎNG NGOẠI KHOA, GÂY MÊ HỒI SỨC, THẬN TIẾT NIỆU NGOẠI KHOA.

17.                       RĂNG HÀM MẶT

18.                       SẢN PHỤ KHOA

19.                       SINH LÝ VÀ SINH LÝ BỆNH

20.                       TAI MŨI HỌNG

21.                       TÂM THẦN HỌC (2.0)

22.                       THẦN KINH HỌC

23.                       THẬN TIẾT NIỆU SINH DỤC

24.                       TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA

25.           Y HỌC CỔ TRUYỀN ( DUNG LƯỢNG BẰNG CẢ QUYỂN BÁCH KHOA Y HỌC 2009)

26.                       SỔ TAY THUỐC THƯỜNG DÙNG

27.                       DANH NHÂN Y HỌC

28.                       MIỄN DỊCH HỌC LÂM SÀNG

29.                       DỊ ỨNG

30.                       HÓA SINH LÂM SÀNG

Tải về:

BÁCH KHOA Y HỌC 2010 – PRC ( 125 MB)

BÁCH KHOA Y HỌC 2010 –  PDF( 280 MB):

Advertisements